Ställdon

DC-ställdon


Linjära ställdon för en mängd olika applikationer. Ett flertal versioner för DC/AC drift. Används med fördel i tex jordbruksmaskiner, olika industriella applikationer eller andra applikationer för att öppna, stänga, höja eller positionera.

Broschyrer:

Vattentätt ställdon


Vattentätt el-linjärt ställdon som arbetar med övertryck vilket ger ett absolut tätt ställdon som kan arbeta i fuktiga miljöer utan inläckage av vatten.

​​​​​​​Ställdonet har en inplastad 24VDC snäckväxelmotor med hallgivare, ett växelhus av aluminium och hårdkromat ställrör med skyddskåpa. Det övertryck som ställdonet är försett med gör att det ger mer kraft i tryckande applikationer och är avsett för intermittent drift upp till 6000N.

Manöverdon och kontrollenheter


Standardsortiment av manöverdon serie HS med två till sex funktioner för manövrering av ett till tre ställdon eller motorer. Kundanpassade manöverdon enligt specificerade önskemål.
​​​​​​​
Kontrollenhet standard serie CU50, 24VDC/220VAC för drift av ett till tre ställdon eller motorer. Även kontrollenheter för drift av ställdon parallellt eller andra funktioner kan levereras.

Ett standardsortiment av kretskort finns tillgängligt för drift av ett till tre ställdon eller motorer. Tillverkning av kretskort enligt kundspecifikation.